• BlTurkosBallonger.jpgTänk så härligt med förändringar i kommunikationen.

  Att vara säker på dig själv men ändå vara i energin av att vilja förändras kan vara en del av denna energi.

  Eller att du i något du kommunicerar i skapar en förändring.

  Det kan också vara så att något som du är säker på behöver skapa en förändring.

 • Blå- Turkos (Attityd- Förändring)

  blarutkos copy.jpgBetydelse
  Den blå visar på identitet och kommunikation.

  Den turkosa visar på förändring av självmedvetande (som kanske inte alltid är lätt). Ett förnyat medvetande om att du är mer än bara en personlighet.

  Tillsammans ger det positiva att du vågar utvecklas. Ifrågasätta och söka mer än tidigare. Det negativa blir att du kan ha svårt att finna en harmoni med dig själv och din roll gentemot andra.


  Varför kommer Blå-Turkos?
  Energin visar sig för att det är förändringar på gång ifrån troligen en identitetsutveckling eller kris. Allt för många funderingar, allt för många tankar och inget blir gjort. 


  Motpolsenergi är Rosa-Magenta 
  I det finns glädje, förväntningarna men även erfarenheten av tidigare förändringar. Använd rosa för att lita mer på din inlevelse. Använd den magenta för att se till din erfarenhet.

 • Din nuvarande energi

  Om du frågar om din energi och drar Blå-Turkos visar det på att du nu är i en uttryckande energi.

  Uttryckandet är i en förändring där du vill få fram mer av dig själv. Du får respekt och blir mer tagen på allvar samtidigt som det kan vara svårt för andra att följa med i din starka inriktning och längtan efter att förbättra.

  Du är tydlig, men också rastlös, skapar genom att kommunicera om det som nu är viktigt för dig. Du aktiverar allt med din personlighet och skapar mer av dig själv.

  Blått hör till halschakrat vilket visar på att det är nu som du talar, gestikulerar och kommunicerar för att bli sedd. Eftersom den turkosa stärker förändringar och en längtan efter att förtydliga dig själv andligt kan du även vara velig. Det tills du fokuserat klart på hur du vill uppfattas.

  För att behålla balans och vara tydlig med dig själv stärker du denna energi med motpolsenergin av Rosa och Magenta och då speciellt den sista med att lita till din erfarenhet. Mer magenta (vinröd) gör att du skapar mer integritet och litar till din egen kunskap.

 • I behov av

  Om du frågar vad som saknas i din energi och drar Blå-Turkos
  Finner du svaren i motpolsenergin som är Rosa och Magenta. Du behöver skapa mer längtan men samtidigt stå tryggt i din erfarenhet för att finna rätt sätt för uttryck.

  Det kan visa på att du behöver stå upp för dig själv men bristande tillit till dig själv gör att du backar. 

  Men med denna energi söker du förändringar och du talar om dem, men viktigt nu är att du också börjar agera.
  Vill du förstärka energin då behöver du använda mer av blått och grönt (=turkos) för att med harmoni skapa respekt för dig själv inte bara av andra utan även se din egen kapacitet.

 • Chakras

  Här är vägledning om du lägger chakrastjärnan med ett kort för varje chakra.

  BasChakrat (1)
  Din kraft är den mentala, inte fysisk uthållighet som kanske är det du skulle behöva mest av. Din bristande uthållighet är din största nackdel som gör att du tappar tålamodet, du kommer till korta och inte orkar med som du önskar. Du är stressig, otålig, rastlös, ifrågasättande och lite otrygg i de flesta situationer. Du svävar på målet och tror att allt går att prata bort.

  NavelChakrat (2)
  Du är väl inte din styrka då du hela tiden jämför både dig själv och andra med, ja vadå? Du har svårt att finna dig tillrätta, osäker på din attityd. Du kan vara nonchalant på grund av osäkerhet och förlorar kontakter för det. Du har många idéer som oftast stannar vid just idéer, du tänker, försöker planera och tappar fotfästet. Det är mycket du vill göra om du bara kunde samla krafterna.

  Solar PlexusChakrat (3)
  Du är väldigt medveten om dig själv, analyserar in i minsta detalj och kan vända och vrida på alla dina egenskaper till dess du vet varken ut eller in om dig själv. Du har en kreativ tankekraft men svårt att fokusera på en vidareutveckling. Du behöver stöd och veta resultatet först och på det sättet kommer det ändå inte att bli något. Du vill öka din självmedvetenhet men finner varken inspirationen eller kraften att ta tag i det. Däremot har du med dig en stark fokusering som kan lura både dig och andra emellanåt att tro att du kan ha kontroll.

  HjärtChakrat (4)
  Du har en inre längtan som pockar på. Du har små glimtar av upplevelser men vänder du dem till en negativ upplevelse eller fruktar motsatsen och tappar kontrollen igen. Harmoni är något du behöver men har svårt att överhuvudtaget få grepp om. Du ser nog mest om ditt eget hus, det som är viktigast för dig. Du kan känna press att bry dig men orkar inte fokusera på det utan flyr in i din egen drömvärld där allt är perfekt.

  HalsChakrat (5)
  Du är klartänkt men tänker för mycket, vill gärna ha svar på allt och ha den perfekta kontrollen över ditt liv. Men kommer alla dessa funderingar som präglar dig som person. Du är snabb, intensiv, drömsk, filosofisk emellanåt men blir lätt skärrad och jagar upp dig själv. Du har ett eget förråd av hjärnspöken. Du har en skapande förmåga som kan ta dig långt om du bara kan stanna upp med dig själv. Försök att ha tillit till livet just nu. Du har lätt att se bilder och stärka en telepatisk kontakt, vilket tyvärr även gör att du fångar in andras tankar och gör dig ännu mer splittrad.

  PannChakrat (6)
  Funderingar har du många, fler än vad du orkar bära på. Du vill mycket, du är medveten om att livet innehåller mer än vad bara ögat kan se. Du lyssnar emellanåt till din känsla och tar något steg framåt, Men tar du i för mycket eller splittrar dig mellan logik och intuition och är det inre kaos igen? Du har en stark känsla med dig, men vet inte hur du ska ta in eller förmedla den och kan känna obehag över det som du inte kan kontrollera. Risken är att du skapar en inre panik istället för utveckling.

  KronChakrat (7)
  Du har en inre frid. Kontroll och självbehärskning ligger högt uppe på önskelistan, bara du visste hur du skulle nå dem (röd och grön stärker). Du vill gärna känna frihet, ge dig själv möjligheten att bara få vara. Spontanitet har du mycket av och kanske ibland lite för mycket, du skapar situationer som du inte vet hur du ska reda ut.

  NackChakrat (8)
  Du kan uppleva det som om någon slängt ut dig i rymden. Du är medveten men samtidigt maktlös i att hantera din situation att du bara glider med och stöter i det som även kan göra ont.

  ThymusChakrat (9)
  Du har nu vaknat upp, insett att det finns mer än det som du upplever i verkligheten. Rädslan kan få dig att komma i en stor konflikt. Du vill att allt ska vara som förut då det var tryggt, men samtidigt vill även du vara delaktig i utvecklingen. 

  StjärnChakrat (10):
  Du är nu mer öppen för andliga ting, starkt telepatisk. Du ser mer än andra och känner in energier utan att kunna definiera dem. Men du har en längtan som får dig att ifrågasätta din existens. Tar du bara det på rätt sätt utvecklas du enormt, om inte går du in i panik.

 • Idag, just nu, nästa steg

  Kanske det är så att du drar detta kort idag. Varför? Kan det vara så att ett kort bestående av två färger och två ord kan ge dig vägledning i allt som pågår omkring dig just nu? Ja, för det kallas synkronisering. Orsak och verkan.

  Om blå energi med ordet attityd finns i ditt liv nu så är det en del av dig, det visar på att du är mer medveten om dig själv. Att du lyssnar mer till din inre röst om vad du vill vara. Energin förverkligas och det är en del av dig i allt vad du gör. När du uttrycker dig i handling som också kan vara under ordet arbete så är det den blå-attityd. Vilket visar på att du är mer medveten om dig själv och i det att du vill bli bekräftad, bli sedd, bli tagen på allvar, söker respekt för vem du är.

  Vi har fyra energifält på vår kropp bestående av chakras.
  Bas(röd), navel (orange( och Solar plexus (gul) är vårt fysiska fält och motsvara agerande och "arbetskraft" viket du då kan läsa mer om under arbete.
  Hjärtchakrat (grön) visar på ditt emotionella fält som handlar om dina känslor och upplevelser, vilket du kan läsa mer om under kärlek.
  Dessa fyra chakras tillsammans visar på hur du skapar trygghet som är lika med ekonomi.
  Hals (Blå), Pann (indigo) och kron (lila) är din mentala fält som handlar om dina tankar, din hälsa och dina agerande.
  Nack (magenta), Thymus (turkos) och stjärn (rosa) handlar om ditt andliga fält som är din andlighet och din innersta längtan som du kan läsa om under spirituellt.

 • Vägledning

  Arbete
  Du är orolig, rastlös, hela tiden på din vakt, accepterar inte förändringar utan vill att allt ska vara som förr, eller? Du är bra på att kringgå det som är aktuellt. Du kan vara bra som politiker, söker allt som ligger bakom men kan inte hantera det själv. Du skapar utvecklande konflikter genom att ifrågasätta hela tiden, men snabbtänkt. För det mesta flexibel om än med irritation och vågar mer än de flesta. Du är snabb i din ageranden, bra på att fokusera, allmänt frisk och sköter om dig själv för det mesta. Du kan få panik och tröstäta/dricka.

  Kärlek
  Du känner in och upplever men kan inte definiera din känsla vilket skapar en känsla av otrygghet. Det får dig att fjärma dig mer ifrån andra än att söka gemenskap och en utveckling tillsammans. Kärlek är nog inte din starka sida, du är mer fascinerad av dig själv. Du har fullt upp med att fokusera på det som får dig att komma i balans än att engagera dig i någon annan.

  Ekonomi
  Du har en förmåga att få andra att betala, kan det vara för att de ska slippa din attityd och din stress? Du verkar klara dig gott, reserver har du lite varstans. Minnet är det inget fel på däremot tvekar du in i det längsta att ta fram det sparade, är en ”gömma-pengar-i –madrassen-typ”. 

  Hälsa
  Du är klartänkt när allt går på rutin, medveten men rädd för saker du inte kan kontrollera. Du sätter ändå igång skapande processer och längtar efter utveckling. Du kan vara otålig både på ett positiv och ett negativt sätt.

  Spirituellt 
  Du är en sökare, och det är du i alla områden, du vet med dig att det finns något mer, något dolt, om du bara kunde finna det.

 • Reflektioner

  Helt enkelt tänk inte, vila hjärnan, fundera inte över kortet och dess aspekter utan acceptera att ibland kör det helt enkelt ihop sig.

  Vågar du förändra din framtoning?

  Arbete= Vågar du ha krav?

  Ekonomi= Vågar du planera om din säkerhet?

  Kärlek= Vågar du ställa krav?

  Hälsa= Vad händer om du ändrar ditt sätt att röra dig?

 • Boka Yianglek och aura och färgkurs

  Kommunikation i färg i 79 dagar?

  Nu är Yiangsidan klar, alla sidorna har sin text och distanskursen i Aura och färger är inblandad med korten där den hör hemma.

  Det är nu som du kan kombinera, du kan utveckla din intution via Yiangkorten, tolka energier, se vad som är, vad som varit och vad som kan bli genom endast ett kort. Men också via Elementstjärnan som visar på områdena Arbete, Kärlek, Ekonomi, Hälsa och spirituellt (där du har facit på varje sida för varje kort).

  Du kan även lägga den klassiska Keltiska Korset och till veckan kommer mallen och instruktionen för Chakrastjärnan.

  Du finner webinars uppe som du kan se om och om igen, till alla färgernan men också till våra energifält.

  På varje sida för ett kort med grundfärg (röd, orange, gul, grön, blå, indigo, lila, magenta, turkos, rosa och även svart och vitt=grå) finner du frågor och svar och mallar där du skriver in hur du uppfattar färgen.

  Med Yiangkorten och distanskursen i aura och färger så lär du dig även grunden med dina chakras samt hur du ska använda färger i din vardag.

  Från och med den 1 november så kommer det (nästan) dagligen upp en ny text till varje kort med rubrikerna:
  Din nuvarande energi och I behov av. Denna text kommer även i ett mail till dig som är medverkande.

  Du kan se hur en Yiangkors och kurssida ser ut här


  Du kan även klicka för ett kort för dig nu genom att klicka på "Välj ett kort" på första sidan.


  Boka in dig på Yiangsidan nu, du får kortlek på posten och tillgång till sidan i stort sett direkt.

  1400:- för kortlek och inloggning. 

  Du kan swisha till 073 063 1657 eller bg 5025-4606