• Kombinationer

  Här finner du ledtrådar till orden som du kan kombinera och tänka efter med och till. Sätt dina egna ord, dina liknelser, dina associationer till varje kombination för att få mer av varje ord.


   -Bygg din rebus av energi - • Kraft
  Styrka, grund, ilska, frustration, vanmakt, engagemang, stabilitet


  Kraft - Impuls
  Impulsiv kraft, impulsivt engagemang, impulsiv ilska, kraftfullt engagemang, kraftfullt agerande


  Kraft - Vilja
  Viljekraft, viljestyrka, uthållighet, fokusering, agerande, kraftfullt skapande av egen vilja


  Kraft - Harmoni
  Uthållighet känslomässigt, trygghet, stabilitet i känslan, harmonisk kraftfullhet


  Kraft - Attityd
  Kraftfull attityd, attityd med kraft, kraftfullt framträdande, kraftfullt ställningstagande


  Kraft - Insikt
  kraftfull insikt, insiktsfulla krafttag, medvetande om sin kraft


  Kraft - Illusion
  Kraftfull illusion, illusion med kraft, fantasifull kraft, kraftfull fantasi, önskan om skapande, skapande önskan


  Kraft - Erfarenhet
  Kraftfull erfarenhet, erfarenhet ifrån kraft, grundlärdom, lärdom av styrka


  Kraft - Förändring
  Kraftfull förändring, förändrig av styrka, agerande ifrån förändring, förändring ifrån agerande


  Kraft - Oändlig
  oändlig kraft, krafffull oändlighet, kraft för alltid, alltid kraftfull


  Kraft - Stillhet
  Stillsam kraft, kraftfull vila, avstannande kraft, kraftfullt avstannande


  Kraft - Bliss
  Genomslag, kraftfullt förverkligande, kraftfullt upplevande, kraftfull ahaupplevelse, upplevelse med kraft


  Impuls
  Idé, snabbt agerande, drivkraft, engagemang, otålighet, bristande tålamod. Längtan efter förverkligande, infall


  Impuls - Vilja
  Ett inre driv, plötsliga infall, envis, målmedveten


  Impuls - Harmoni
  Harmonisk impuls, agerande ifrån känsla, inlevelse


  Impuls - Attityd
  Värdering av infall, självaktning, agerande ifrån engagemang


  Impuls- Insikt
  Ifrågasättande, konflikt i agerande och tanke, längtan och rädsla, osäkerhet


  Impuls - Illusion
  Skapande av en dröm, längtan efter till synes ouppnåeligt som ska genomföras


  Impuls - Erfarenhet
  Trygg i nyskapande, baserar ingivelser på gammal kunskap


  Impuls - Förändring
  Beslutsångest, omvärderingar, omändringar som kommer plötsligt


  Impuls - Oändlig
  inre övertygelse om att skapa nya möjligheter


  Impuls - Stillhet
  Inre konflikt, längtan efter frihet utan ansvar


  Impuls - Bliss
  Förverkligande, tro, hopp och kärlek i en salig blandning


  Harmoni
  Kärlek, glädje, trygghet, lugn och ro, säkerhet, närvaro


  Harmoni - Attityd
  Harmonisk attityd, behaglig men säker, medveten om sina egna känslor


  Harmoni - Insikt
  Harmonisk insikt, insikter av harmoni, närvaro, välmående


  Harmoni - Illusion
  Längtan efter det som tidigare var ouppnåeligt, aha-upplevelser, känslo "flashar"


  Harmoni- Erfarenhet
  Harmonisk erfarenhet, harmoni ifrån kunskap, harmoni ifrån värderingar


  Harmoni- Förändring
  Längtan efter nya upplevelser, omskakande känslor


  Harmoni - Oändlig
  Oändlig harmoni, kärlek över gränser, maxad trygghet, andligt självvärde 


  Harmoni - Stillhet
  Avvaktan, reservation, osäkerhet i mottagande


  Harmoni - Bliss
  Lycka, känslostormar


  Attityd 
  Säkerhet, självvärde, medveten om sin egen kapacitet, uttrycksfull


  Attityd - Insikt
  Insiktsfullt medvetande om sig själv, klartänkande, ansvarstagande


  Attityd - Illusion
  Ifrågasättande av sin roll, personlighetsutveckling eller personlighetskris

 • Attityd- Erfarenhet
  Självsäkerhet, klargörande, medvetande om sin roll


  Attityd- Förändring
  Skapande av ny profilering, nytänkande, ombildande


  Attityd - Oändlig
  Öppensinnad, spirituell, klartänkande


  Attityd - Stillhet
  Avvaktan, väntar på sin betydelse, osäkerhet


  Attityd - Bliss
  Öppensinnad, frisinnad, fördomsfri, förväntasfullhet


  Insikt
  Medveten, insiktsfull, andligt trygg, själ-säker


  Insikt- Illusion
  Medveten om möjligheter, skapande av egen kraft, utveckling


  Insikt - Erfarenhet
  Kunskapsanvändning, medvetenhet om sin roll


  Insikt - Förändring
  Uppvaknade, reflektioner, analysering


  Insikt - Oändlig
  Oändliga insikter, nytänkande, uppnådda livsmål


  Insikt - Stillhet
  Avvaktan, reservation, osäkerhet om sin egen betydelse


  Insikt - Bliss
  Aha-upplevelser, allt är möjligt


  Illusion
  Tankevurpa, skapande tanke, dröm, vision, fantasi


  Illusion - Erfarenhet
  Nya idéer, nya insikter, en längtan att förändra, sökandet efter mera


  Illusion -Förändring
  Krafttag av skapande, engagemang i nytänkande


  Illusion - Oändlig
  Oändlig illusion, längtan efter inre utveckling, förväntan


  Illusion - Stillhet
  Avvaktan, fundering, rädsla


  Illusion - Bliss
  Skapande, lyckorus, förväntan


  Erfarenhet
  Kunskap, livskraft, referensramar, uppfostran, påverkan


  Erfarenhet - Förändring
  Nya tag, nytt engagemang, företagsamhet, intresse


  Erfarenhet - Oändlig
  Oändlig erfarenhet, förverkligande av självet


  Erfarenhet - Stillhet
  Avvaktan, reservation, väntan, blasé


  Erfarenhet - Bliss
  Trygg identitet, beslutsamhet, självklarhet


  Förändring
  Nytänkande, omvälvande, nya tag, omvärdering


  Förändring - Oändlig
  Oändlig förändring, inspiration, visioner


  Förändring - Stillhet
  Paus, tomhet, panik, maktlöshet


  Förändring - Bliss
  Spirituell inspiration, nytänkande


  Oändlig
  Evig, transparent, villkorslös


  Oändlig - Stillhet
  Provokation, orolighet, nedstämdhet, tappade illusioner


  Oändlig - Bliss
  Livsglädje, kärlek till allt


  Stillhet
  Låg energi, pass, maxad kraft ill tomhet. överengagerad


  Stillhet - Bliss
  Neutral, kortslutning, ny start, balans


  Bliss
  Övertygelse, tro, hopp, inspiration, sansnlös glädje


  Balans - Obalans
  Obalans - balans, j'ämvikt, balanserande, vägande