• rod copy.jpg

  rodorange copy.jpg

  Power

  You have power and resources that you act within the moment. You're powerful and like to take action directly. 

  Power- Impulse

  You can realize what you want to create. Trust your engagement and your strong will. Dare to trust our impulses and learn to co-operate. 

  rodlila copy.jpg rodmagenta copy.jpg

  Power- Illusion

  With the power that you have, it's time to start listen also to your fantasy and start to create visions.

  Power- Experience

  You have it all, the experience, the power. just make sure that you act and realize whatever gets going. 

  orange copy.jpg orangegul copy.jpg

  Impulse

  You can create whatever with your engagement, let your creativity run wild from your insights and create what yo wish to experience. 

  Impulse - Will

  With your impulsive will you can you step forward and show who you are and what you're capable of. You should trust yourself and stand from in your creations.

  orangemagentasv copy.jpg orangeturkos copy.jpg

  Impulse - Experience

  With your experience, you will dare to act more impulsive and create more of what is. Trust your knowledge.

  Impulse - Shift

  Suddenly, just like that, you could change it all just from one impulse. you have a lot of creativity to always find new opportunities. 

  gulgron copy.jpg gulbla copy.jpg

  Will- Harmony

  You can experience an inner conflict from wanted a lot and at the same time your pleased with what is. With a strong will you create even harmony in that. 

  Will- Attitude

  You have the ability to stand up for yourself. Act from your will and independence, realize your truth. 

  gulrosa copy.jpg gulsvart copy.jpg

  Will- Unlimited

  You have the stubbornness and are oriented that that will last more than a moment. ou know that everything is achievable with some will. You're in enlightenment. 

  Will- Stillness

  You can choose to just be in stillness, to await. Well aware of the self-awareness that you have. 

  gronlila copy.jpg gronmagenta copy.jpg

  Harmony- Illusion

  You have a yearning after the experience and doing your best to create something from your fantasy that gets you in more well awareness. 

  Harmony- Experience

  You know what you want to stand in, you're in harmony and can just relax of all that you have created in your life. You're secure in what is and you take the time to just be. 

  bla copy.jpg blaindigo copy.jpg

  Attitude

  You're aware of yourself, how you express yourself, what is your truth and how others perceive you. It's easy for you to express and you should say what you think. 

  Attitude - Insight

  You're full of insights and well aware. You express what you know is your truth. ou have inner reflections and insights that give a cool attitude. 

  blasvart copy.jpg blavit copy.jpg

  Attitude - Stillness

  You're sure with yourself, and also in a little waiting mode. You know what is important and need to stop for a while and just strengthen your profiling. 

  Attitude - Bliss

  You have a self-explaining humble attitude. You shine from security and that creates a good positive response. It's easy for you to take you space without disturbing someone else and you have full focus on your identity. 

  indigorosa copy.jpg indigosvart copy.jpg

  Insight - Unlimited

  You're unlimited with insights well aware about the meaning of it all in everything that you do. But also in what you meet and develop through. Give yourself time to experience yourself. 

  Insight - Stillness

  You need to relax, stop what you're doing, reflect on things and strengthen what is. Take time to be in your insights. 

  BluePink.jpg lilasvart copy.jpg

  Illusion - Unlimited

  You have all the inspiration to create whatever you wish for. With positive thoughts and a yearning to find out more. You will realize that what is important for your soul. 

  Illusion - Stillness

  You need to reflect, stop and get more of your insights about what is most important for you. You can be too serious and to aware and in that create a confusion, try to just be in thinking of your visions. 

  magentasvart copy.jpg magentavit copy.jpg

  Experience - Stillness

  You can take the time to be in your own stillness. A lot of pondering on your patterns and how to find more freedom in your actions. The answer comes through waiting.

  Experience - Bliss

  With your experience of all that has been, it is now possible for you to liberate yourself and get trust in your inspiration and realize yourself and your dreams. 

  rosa copy.jpg rosasvart copy.jpg

  Unlimited

  You're in the feeling of unconditional love and experience and in that, all is as it is. Totally perfectly in the moment, Trust more of your inner feeling. 

  Unlimited- Stillness

  In all that you experience its now time to stop and maximize the experience of yourself. You should take your time to be in stillness with yourself. 

 • rodgul copy.jpg

  rodgron copy.jpg

  Power- Will

  Du är viljestark och motiverad, litar till din egen kraft. Vänta inte in, vänta inte på bekräftelse utan agera utifrån din vilja.

  Kraft- Harmoni

  Du har en harmoni i ditt agerande, våga lyssna på känslan i det som du vill skapa och uppleva. Avvakta tills det känns rätt.

  rodturkos copy.jpg rodrosa copy.jpg

  Kraft- Förändring

  I det som är, i det som du skapar i varje stund, våga se motsatsen, våga utmana dig själv att tänka utanför dina egna ramar

  Kraft - Oändlig

  Dags att se mer av vad som är, av allt det som du står tryggt i, vad finns det mer som du kan förverliga?

  orangegron copy.jpg orangeblue copy.jpg

  Impuls - Harmoni

  Du kan känna en harmoni i att få vara impulsiv och agera efter vad som än kommer upp. En inre trygghet gör att du ha expandera dina impulser.

  Impuls - Attityd

  Du kan upplevas som säker även när andra inte hänger med på din fantastiska utveckling av dig själv. Du vågar verkligen förverkliga dig själv och det med attityd.

  orangerosa copy.jpg orangesvart copy.jpg

  Impuls- Oändlig

  Du kan agera i mer spontantitet ifrån en inre övertygelse om att allt är i den perfekta upplevelsen. Du framför dig själv med glimten i ögat och med en självklar kärlek till allt och alla. 

  Impuls - Stillhet

  Även om du kan vara kreativ och påhittig så kan du behöva stanna upp och vila i det som är. Och skapa mer kraft, mer resurser för att komma igen med mera ageranden framöver. 

  gulindigo copy.jpg gullila copy.jpg

  Vilja - Insikt

  Du har både vilja och insikt vilket gör att du är trygg i dig själv. Du står upp för dig själv och tar plats på ett självklart sätt. Detta gör att du förverkligar mer av dig själv.

  Vilja - Illusion

  Du är stark i din övertygelse och övertygelsen är stark. Du lyssnar till dig själv, tar tag i det som du vill förverkliga och vågar skapa drömmar. 

  gulvit copy.jpg gron copy.jpg

  Vilja - Bliss

  Du har med dig en sann övertygelse om att allt är perfekt som det är. Du har en enorm tillit och ett gott självvärde utan att ta energi av någon annan. 

  Harmoni

  Du är harmoni, du är trygghet och i det är du stark. Du är i känslan, känner in, ger av dig själv och skapar harmonin med och omkring dig. 

  gronturkos copy.jpg gronrosa copy.jpg

  Harmoni - Förändring

  Eftersom du är i harmoni och i känslan så vågar du förändra och det är inte bara av mod utan av en inre längtan efter mera upplevelser.

  Harmoni - Oändlig

  Du är verkligen i en drömmande härlig upplevelse där allt bara är. Speciellt du. Du är i känslan och du är i din egen uppenbarelse. Fortsätt att njuta av dig själv.

  blalila copy.jpg blamagenta copy.jpg

  Attityd - Illusion

  Det är inte så att du har en illusion om dini attityd utan du har stora drömmar om dig själv och det omkring dig. Du kan behöva sluta analysera och istället lita mer till dig själv.

  Atttityd - Erfarenhet

  Utifrån den erfarenhet som du har med dig stärker du dig själv hela tiden. Du står upp för dig själv, vet vem du är, vad du har med dig och i det blir du allt starkare. 

  indigoswe copy.jpg indigolila copy.jpg

  Insikt

  Du kan vara lite väl djup och reflekterande nu  men har gott om insikter om vem du är och var du är på väg, fast just nu är du bara i en reflektion av dig själv. 

  Insikt- Illusion

  Du har en insikt som gör att du vågar skapa drömmar, vågar fantisera och gå utanför din egen andliga och mentala gräns vilket gör att du är i en fanstaisk utveckling.

  indigovit copy.jpg lila copy.jpg

  Insikt- Biss

  Du är i en härlig energi av insikter och hopp, glädje, helt enkelt sprudlande men med djupare reflektioner över vad som är viktigt i det stora hela, inte bara för dig.

  Illusion

  Du är i drömmarnas värld, i fantasin, i utvecklingen av dig själv. Du lyssnar mer på din intuition och vad som du upplever är den perfekta utvecklingen för dig att förverkliga.

  lilavit copy.jpg magentaswe copy.jpg

  Illuision - Bliss

  Du har alla visionerna med dig, stark i din övertygelse. Du lyssnar till din inre röst likväl som du tar hänsyn till alla energier omkring dig. I det skapar du det allra bästa för dig som en förebild för andra.

  Erfarenhet

  Du har med dig erfarenhet som du kan använda dig av. Se bara till så du inte fastnar i det förgågna, att det var bättre för. Våga utmana dig till att expandera och utvecklas ifrån den erfarenhet som du har idag. 

  turkos copy.jpg turkosrosa copy.jpg

  Förändring

  Du skapar och omvandlar, lyssnar till allt inom och utom dig och genom din erfarenhet så vågar du förverkliga mer av dig själv.

  Förändring - Oändlig

  Du är i en härlig upplevelse av att bara vara dig själv samtidigt som du går ifrån klarthet till klarhet med vad din själ önskar förverkliga mer av.

  rosavit copy.jpg svart copy.jpg

  Oändlig - Bliss

  Du är verkligen i din egen sfär, helt inne i ett andligt rus med en positiv upplevelse men helt utan grund. Kanske dags att både vara i upplevelsen men också vara mer närvarande i det som är

  Stilllhet

  Dags att bryta loss ifrån den sega energin som du befinner dig i. Att vänta in och avvakta, att distansera dig själv ger ingen energi. Fokusera på en bliss.

 • rodbla copy.jpg

  rodindigo copy.jpg

  Kraft - Attityd

  Du är självständig, vet vad du gör och hur du ska göra det. Stå rpp för dig själv och ditt agerande.

  Kraft- Insikt

  Du känner dig själv, vet vad du orkar, vad du kan och nu lyssnar du även till ditt inre vilket hjälper dig att agera vidare

  rodsvart copy.jpg svrodvit copy.jpg

  Kraft - Stillhet

  Dags att stanna upp, ladda om batterierna, våga se din egen kraft utan att agera. För du behöver bara stanna upp i din egen kraft.

  Kraft - Bliss

  Du har hela spektrat med dig, ifrån din grundkraft till dina visioner, nu gäller bara att du fokuserar på det som är viktigast för dig just nu.

  orangeindigosv copy.jpg orangelila copy.jpg

  Impuls - Insikt

  Du reflekterar och agerar, du agerar och du reflekterar. Du är så medveten och så handlingskraftig att du kan förverkliga vad som än faller dig in. 

  Impuls - Illusion

  Du lyssnar till din impuls, omvärderar den med mera fantasi och kreativitet och sedan agerar du fullt ut. Ibland, oftast blir det bra, annars så omvärderar du igen. 

  svorangetvit copy.jpg gul copy.jpg

  Impuls - Bliss

  Du har verkligen kreativiteten flödande, du har mål, visioner, hopp och inspiration i allt du agerar i och strävar efter att överträffa dina vildaste drömmar. 

  Vilja

  Du är motiverad och med en stark vilja förverkligar du dig själv. Du står upp för dig själv, du söker din sanning och tar det som det kommer under vägens gång. Helt övertygad om att du hela tiden blir en bättre version av dig själv.

  gulmagenta copy.jpg gulturkos copy.jpg

  Vilja - Erfarenhet

  Med den erfarenhet som du har och den vilja som du besitter så agerar du helt efter dina instinkter och skapar bättre möjligheter. Se bara upp så du inte fastnar i kontrollbehov.

  Vilja- Förändring

  Du har verkligen viljan med dig till att förändra och agera med dig själv utifrån nya perspektiv. Du är i en härlig transformation där du hela tiden maxar dina upplevelser.

  gronbla copy.jpg gronindigo copy.jpg

  Harmoni- Attityd

  Du är trygg i dig själv och tar det lugnt. Lyssnar på känslan och agerar därefter för ditt eget bästa. Du kan inspirera andra med din coola attityd. 

  Harmoni - Insikt

  Djupa insikter som skapar känslomässig balans är det som gäller i ditt liv nu. Du är medveten om dig själv och dina känslor. Litar till att du är i kontakt med ditt inre både i tanken och i känslan.

  gronsvart copy.jpg gronvit copy.jpg

  Harmoni - Stillhet

  Du befinner dig i ett tillstånd där du bara är, är i känslan och i ett inre lugn. Kanske till och med lite avståndstagande då du har fullt upp med dina egna känslor som du försöker att få igång igen. 

  Harmoni - Bliss

  Du lever ut dina känslor, du sprider kärlek och glädje. Du är i upplevelsen av en maxad känsla som ökar ditt välbefinnande. Kanske att du svävar bort ibland men alltid i kontakt med vad du upplever.

  blarutkos copy.jpg blarosa copy.jpg

  Attityd - Förändring

  Du kan vela med dig själv, ena stunden vara säker och i nästa ändra det som tidigare blivit. Du vill uppleva mer och pressar upplevelsen till att få fram mer av din egen sanning.

  Attityd - Oändlig

  Din attityd är oändligt upplyftande. Du tror på dig själv, du tror på vad du kan skapa. Och du skapar, allt som kan få dig att vara i en starkare upplevelse av en helhet. 

  indigomagenta copy.jpg indigoturkos copy.jpg

  Insikt- Erfarenhet

  Utifrån din erfarenhet så skapar du nu nya insikter. Du analyserar, stannar upp. Går in i djupet av dig själv för att se om det som finns är tillräckligt. eller om du finner något mer som kan förtydliga dig själv.

  Insikt- Förändring

  Du har en insikt att du måste förändra, skapa nya energier. Öppna dina sinnen och skapa mer av dig själv. I det så vågar du verkligen utmana dig själv och din ideologi. 

  lilamagenta copy.jpg lilaturkos copy.jpg

  Illusion - Erfarenhet

  Tack vare din erfarenhet så kan du skapa nya drömmar i ditt liv. Du vet vad du har och nu är du redo för nya upplevelser, magnefika spirituella sådana. 

  Illusion- Förändring

  Du förändrar ifrån tankens kraft, visionerna, drömmarna och använder din fantasi för att ändra på det som är. Du söker nya upplevelser som skapar mer av det som är. 

  magentaturkos copy.jpg magentapink copy.jpg

  Erfarenhet - Förändring

  Du har kunskap med dig, erfarenhet av allt som skett och är nu i en fas där du tar med dig det in i det nya. In i nya händelser som får dig att växa som individ och uttrycka ditt sanna jag. 

  Erfarenhet - Oändlig

  Med din erfarenhet så skapar du nu oändliga möjligheter. Du tror att allt är möjligt för du har redan gått igenom en fas i ditt liv. Du är nu beredd att starta upp med mer öppenhet, och stärka alla dina visioner av din framtid. 

  turkossvart copy.jpg turkosvit copy.jpg

  Förändring - Stillhet

  Du kan snurra runt i din förändringsprocess och tvärstanna till för att sedan fortsätta förändra igen. Det är nu som det är tid för reflektion av vad du egentligen söker. 

  Förändring - Bliss

  Du har eller snarare du tar alla möjligheter till att förverkliga dig själv även om du ännu inte vet vad du ska förverkliga. Men du litar till att allt blir till det högsta bästa eftersom ändå allt måste förändras.

  svartvit copy.jpg gra copy.jpg

  Stillhet - Bliss

  Du kan få dina öljusglimtar i det som du stannat upp i. För det är tid att tänka om, att föra in nya energier i det som avstannat. 

  Balans - Obalans

  Det är nu som du behöver balansera upp dig själv. Ge dig tid att vara i intet, i bara ingenting. Utan gå in i ett tillstånd av fridfullhet i sinnet och vänta på nästa upplysning.