• Ordens betydelse

  Det finns 12 ord som är genomgående på korten.
  Kraft - Impuls - Vilja - Harmoni - Attityd - Insikt - Illusion - Erfarenhet - Förändring - Oändlig - Stillhet och Bliss
  .
  Det är ord jag valt ut för att beskriva varje energi ifrån en färg. Om du ser röd så är det lika med kraft. Förutom att du aktiverar ditt undermedvetna sinne med en uppfattning av varje färg så får du även ett nyckelord. Tänk dig som när du bygger en rebus. Kraft-Vilja= Kraftfull vilja, Viljekraft. Men det kan också bli Viljestyrka eller styrkt vilja och så vidare. När du tar ett kort så sätter de två orden igång en kombination av en uppfattning hos dig. Inne på självstudiekursen får du även nycklar till hur du kan utvecklas via dem.

 • Kraft (Röd)

  rod copy.jpgKraft
  Med ordet kraft vill jag förmedla styrka, uthållighet, allt det som finns med som en urkraft inifrån dig själv. Din överlevnadsdrift. Denna energi har med baschakrat att göra. Det chakra som är din grund, din bas. Den energi som får dig att vara aktiv, att agera. 
  Om du inte har kraft hamnar du i den negativa aspekten av Grön, som är komplementfärgen och som har med sig undanflykter, för mycket känslor och dramatik, en känsla av att inte räcka till. 

 • Impuls (Orange)

  orange copy.jpgImpuls
  Ingivelse kan också vara ett annat ord, den skapande kreativa kraften som du har inom dig själv. Den som driver dig till att förverkliga, att sätta igång, att vara i utveckling med dig själv men också att förvänta dig respons. Idén, längtan efter upplevelsen, att få bekräftelse och i det så skapar du ett engagemang.
  Om du inte har impuls hamnar du i den negativa aspekten av Indigo som är komplementfärgen. Den energin visar på att du fastnar i djupa reflektioner och analyser av vad som kan bli istället för att agera.

 • Vilja (Gul)

  gul copy.jpgVilja
  Denna energi kan även ses som ego, drivkraft, målet att skapa ditt eget. Viljan är vad du önskar förverkliga av dig själv. När du vill visa att du har ett värde och det handlar om värderingar av dig och det som hör dig till. Ditt själv, din självkänsla och medvetenhet om dig själv.  Om du inte har vilja hamnar du i den negativa aspekten av Lila, som är komplementfärgen. Den energin visar att du skapat illusioner istället för att förverkliga. Att du ger dig hän i fantasin och drömmarna om vad som kan vara men har inte viljan att skapa själv.

 • Harmoni (Grön)

  gron copy.jpgHarmoni
  Kan du också se som känsla och upplevelse. När du uttrycker känslor, älskar, tycker om, upplever, känner in. När du är, bara är, närvarande med dig själv men genom det även med andra. När du tar dig tid, när du stannar upp, när du är i upplevelsen av välmående. Om du inte har harmoni hamnar du i den negativa aspekten av Röd, som är komplementfärgen. Den energin visar på vanmakt, frustration, ilska, irritation och självförakt.

 • Attityd (Blå)

  bla copy.jpgAttityd
  Detta kan vara ett ord som kan tolkas negativt om du har en dålig självkänsla. Eller en dålig attityd så där som vi menar när någon är nonchalant. Med attityd menar jag självsäkerhet, inre sanning och medvetenhet om dig själv, vad du kan och vad du vill förmedla. Vad du visar upp och när du visar upp ditt rätta sanna ärliga jag. Den som är i balans så att du har din positiva attityd och självklarhet. Om du inte har attityd, så hamnar du i den negativa aspekten av rosa, som jag ser som kompletterande energi. Den rosa är så positiv, ja rent oändlig i sin kraft när den är positiv, men negativ så är den missunnsam, kritisk, värderande och helt utan mål. 

 • Insikt (Indigo)

  indigoswe copy.jpgInsikt
  Detta ord innehåller medvetenhet om vem du är, vad du kan, vad du vill. Men även vad du längtar efter och den inre helheten av dig själv och din själ. Ditt andliga medvetande som redan vet allt och som är trygg ända inifrån själen. Som vet att sanningen aldrig är klar, utan i ständig utveckling. I ett sökande efter något mera, något nytt, något som får dig att vilja söka mera. Om du inte har insikt så hamnar du i den negativa aspekten av orange energi. Komplementfärgen som med sin negativa impuls begränsar dig. Som får dig att söka stimulans för stunden, som en flykt för att slippa utvecklas med dig själv. 

 • Illusion (Lila)

  lila copy.jpgIllusion
  Kan upplevas som ett negativt ord, ordet visar på en upplevelse som inte har någon grund. Något som skapas som du kan se men som kanske inte är.  Du kan välja att läsa fantasi eller dröm.  Betydelsen av ordet menas att det är något som skapas i ditt sinne. En längtan efter något mer och i det så kan du skapa en illusion, en dröm eller fantisera. Din uppfattning börjar med tankens kraft och när du har skapat mer av den så kan du skapa i verkligheten. Du själv är magikern av dina illusioner. Se ordet som en fantastisk möjlighet av att allt är möjligt. Om du inte kan skapa illusioner, drömma eller fantisera så hamnar du i den negativa aspekten av viljan som finns i den gula energin. Viljan som också är logiken, att fokusera på något av viljekraft men inte av längtan utan enbart för att få sin vilja igenom och det utan hänsyn till din inre längtan. 

 • Erfarenhet (Magenta)

  magentaswe copy.jpgErfarenhet
  Kunskap kan också vara ett annat ord. Men kunskap är mer än bara det som du har erfarit medan erfarenhet är upplevelsen av allt det som har varit. Allt det som du har upplevt och då inte bara i tanken, utan i handling, i känsla och i från ditt agerande. Det är erfarenheten som skapar dina mönster, dina förutfattade meningar men som också har fått dig att växa.
  Turkos är motpolen, energin som står för förändring medan den magenta kan visa på stagnation och rädsla för att ta ansvar.  Om du inte ser din roll, ditt ansvar, ditt förflutna så har du inget heller att finna i en motsats. Vilket gör att du skapar begränsningar som är den turkosa energins negativa aspekt. Att hålla fast i det som är tryggt även om det är en falsk trygghet. Att inte våga förändra, testa, se andra möjligheter. 

 • Förändring (Turkos)

  turkos copy.jpgFörändring
  Det enda som är konstant är förändring. Att ändra något behöver inte betyda att det är dåligt eller negativt, kanske det bara behövs en förbättring. Eller så är det dags att utvecklas, att våga lämna något som stagnerar och vidareutveckla ifrån ny kunskap. Att våga vara öppen för att allt kanske inte är skrivet i sten. Att det finns mer eller ett annat sätt att förstå saker, att agera.  Om du inte vågar förändra så hamnar du i den turkosa energins motpol, den magenta med stagnation och fast i gamla rutiner och vanor. I något där du inte vågar testa en annan variant utan det är bra som det alltid har varit.

 • Oändlig (Rosa)

  rosa copy.jpgOändlig
  Evig, för alltid, om och om igen, runt och runt, tillbaka till ruta ett för att börja om men då med mer erfarenhet. Att vara oändlig är att vara obegränsad, att våga utmana sig själv till att se att allt har en mening. Att allt utvecklas och att våga ha visionerna, drömmarna, fantasin och framför allt hoppet om att allt blir som det är menat.  Om du inte vågar tro på det eviga så upplever du den negativa energin av motpolen i den blå energin. Där du blir självisk, osäker, begränsad och behöver ha en säkerhet innan du agerar. 

 • Stillhet (Svart)

  WhiteBlack.jpgStillhet
  Ett annat ord för stillhet är intet, men intet är inget, medan svart är allt. Men ibland så kan det bli för mycket av det "goda" så mycket att du kanske inte orkar agera. Eller skapa, vilja, uppleva, värdera, filosofera och drömma om vad som är och vad som kan bli. Stillhet handlar om att allt är som det ska nu, det är varken sämre eller bättre, det bara är, precis som nu - helt stilla. Stillhet stagnerar med tiden och blir till intet. Om du inte vågar vara i stillheten så har du den negativa sidan av motpolen vit som är ingenting. Men som inbjuder till att skapa allt, vad som, det som blir. 

 • Bliss Vit)

  svart copy.jpgBliss
  Ordet som bäst beskriver ett tillstånd av lyckorus, men också inget, men då för att det är fullt av allt. Med bliss hänsyftas på andlig extas. Insikter på ett högre plan, ett medvetande av tillit. Den vita energin är inget, men just därför är den öppen för att fyllas med vad som. Allt som du kan tänka dig och mer därtill. Den stärker för att den är öppen, för att den ger kraft, ljus åt allt som är. Men den är också den energi som är utan någon specifik energi utan öppen för att börja skapa ifrån vad som.  Om du inte kan finna en bliss i det som du är i, det är då du har den negativa sidan av motpolen som är svart, den totala stillheten där allting är som det är och inget mer sker.